Category : สมเด็จโต

สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี วัดกันตทาราราม (วัดใหม่จีนกัน) [Wat Kantathararam] แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10160
สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี วัดกันตทาราราม แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี วัดกันตทาราราม (วัดใหม่จีนกัน) [Wat Kanta [&hellip

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ถือคบเพลิง วัดประยงค์กิตติวนาราม 22 หมู่ 4 ถนนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ถือคบเพลิง วัดประยงค์กิตติวนาราม หนองจอก กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ถือคบเพลิง วัดประยงค์กิตติวนาราม 22 [&hellip

วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (วัดแค สามเสน) [Wat Sawaswareesrimaram] ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (วัดแค สามเสน) [Wat [&hellip