หมื่นหาญณรงค์ (บุญเกิด) ทหารคนสนิทของพระยาพิชัย ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร [ว [&hellip