ยักษ์ เฝ้าบันไดทางขึ้นเขามอ วัดราชคฤห์วรวิหาร [วัดมอญ] (Wat Rajkrueh) [&hellip