Category : พระสงฆ์

พ่อท่านแดง จันทสโร (หลวงพ่อแดง) วัดโทตรี (Wat Tho Tri) ตำบลกะหรอ อำเภอท่าศาลา (นบพิตำ) จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
พ่อท่านแดง จันทสโร (หลวงพ่อแดง) วัดโทตรี (Wat Tho Tri) ตำบลกะหรอ อำเภอท่าศาลา (นบพิตำ) จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

พ่อท่านแดง จันทสโร (หลวงพ่อแดง) วัดโทตรี (Wat Tho Tri) ตำบลกะหรอ อำเภอ [&hellip

วิหาร พระพิพัฒน์ธรรมคณี (ชำนาญ โชติธัมโม) ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร [วัดมอญ] (Wat Rajkrueh) ตั้งอยู่เลขที่ 434 ถนนเทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
วิหาร พระพิพัฒน์ธรรมคณี (ชำนาญ โชติธัมโม) วัดราชคฤห์วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

วิหาร พระพิพัฒน์ธรรมคณี (ชำนาญ โชติธัมโม) ณ วัดราชคฤห์วรวิหาร [วัดมอญ] [&hellip

หลวงพ่อแพ สิงฆญาณเถระ วัดกันตทาราราม (วัดใหม่จีนกัน) [Wat Kantathararam] แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10160
หลวงพ่อแพ สิงฆญาณเถระ วัดกันตทาราราม แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

หลวงพ่อแพ สิงฆญาณเถระ วัดกันตทาราราม (วัดใหม่จีนกัน) [Wat Kantatharara [&hellip

หลวงปู่ทวด ณ พุทธอุทยาน อาณาจักรหลวงปู่ทวด (เขาใหญ่ โบนันซ่า) ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130
หลวงปู่ทวด ณ พุทธอุทยาน อาณาจักรหลวงปู่ทวด (เขาใหญ่ โบนันซ่า) นครราชสีมา

หลวงปู่ทวด ณ พุทธอุทยาน อาณาจักรหลวงปู่ทวด (เขาใหญ่ โบนันซ่า) ตำบลหมูส [&hellip

วิหารอดีตเจ้าอาวาส วัดคลองโพธิ์ (Wat Khlong Pho) พระอารามหลวง ถนนเจริญธรรม ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
อดีตเจ้าอาวาส วัดคลองโพธิ์ พระอารามหลวง ตำบลบ้านเกาะ จังหวัดอุตรดิตถ์

วิหารอดีตเจ้าอาวาส วัดคลองโพธิ์ (Wat Khlong Pho) พระอารามหลวง ถนนเจริญ [&hellip

พระครูบุญสารประโชติ (หลวงพ่อคล้อย ปุญโชโต) วัดโสภณติธาราม (วัดเราะ) ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
พระครูบุญสารประโชติ (หลวงพ่อคล้อย ปุญโชโต) วัดโสภณติธาราม (วัดเราะ)

พระครูบุญสารประโชติ (หลวงพ่อคล้อย ปุญโชโต) วัดโสภณติธาราม (วัดเราะ) ตํ [&hellip

พระครูวิกรมอรรถกิจ วัดทางขึ้น (Wat ThangKheun) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
พระครูวิกรมอรรถกิจ (อาจารย์คล่อง) วัดทางขึ้น ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา นครศรีธรรมราช

พระครูวิกรมอรรถกิจ (อาจารย์คล่อง) วัดทางขึ้น (Wat ThangKheun) หมู่ที่ [&hellip

พระครูวินิจธรรมสาร (หลวงพ่อบุญชู) อดีตเจ้าอาวาส วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) / อดีตเจ้าคณะอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช... วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ) หมู่ที่ 2 ถนนนคร-สุราษฎร์ธานี บ้านเตาหม้อ ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
พระครูวินิจธรรมสาร (หลวงพ่อบุญชู) อดีตเจ้าอาวาส วัดชลธาราม ท่าศาลา นครศรีธรรมราช

พระครูวินิจธรรมสาร (หลวงพ่อบุญชู) อดีตเจ้าอาวาส วัดชลธาราม (วัดเตาหม้อ [&hellip

หลวงปู่ไข่ อินฺทสโรภิกฺขุ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร (Wat Bophitphimuk Worawiharn) ตั้งอยู่เลขที่ 266 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
หลวงปู่ไข่ อินฺทสโรภิกฺขุ วัดบพิตรพิมุข (วัดเชิงเลน) เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

หลวงปู่ไข่ อินฺทสโรภิกฺขุ วัดบพิตรพิมุข วรวิหาร (Wat Bophitphimuk Wora [&hellip

หลวงปู่เคลือบ ธัมมทัตโต วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (วัดแค สามเสน) [Wat Sawaswareesrimaram] ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
หลวงปู่เคลือบ ธัมมทัตโต วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (วัดแค สามเสน) เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หลวงปู่เคลือบ ธัมมทัตโต วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม (วัดแค สามเสน) [Wat Sawa [&hellip