ตำหนักสมเด็จพระปิยะมหาราช (รัชกาลที่ 5) ณ วัดสุคันธาราม (Wat Sukhan Th [&hellip