เจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอัมพวัน (Wat Amphawan) ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300

ข้อมูลเพื่มเติม
วัดอัมพวัน (Wat Amphawan) กรุงเทพมหานคร