เจ้าแม่กวนอิม วัดกันตทาราราม (วัดใหม่จีนกัน) แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10160

แผนที่เดินทางไป วัดกันตทาราราม (วัดใหม่จีนกัน) [Wat Kantathararam] แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10160

ข้อมูลเพื่มเติม
วัดกันตทาราราม (วัดใหม่จีนกัน) [Wat Kantathararam] แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10160