พระโพธิสัตว์กวนอิมพันมือ พันตา วัดทิพยวารีวิหาร [ Wat Dibaya Vari Vihara ] (วัดกัมโล่วยี่) ตั้งอยู่ 119 ซอยทิพยวารี (บ้านหม้อ) ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลวัดเพื่มเติม
วัดทิพยวารีวิหาร [ Wat Dibaya Vari Vihara ] (วัดกัมโล่วยี่)